Ontstaan

In 1976 had in Bever een “Spel zonder grenzen” plaats onder de verschillende gehuchten en dit kende een groot succes.  Het gehucht “Bever-Plaats”  werd vertegenwoordigd door heksen.

Inderdaad, volgens het boek van Dominique DELVIN (Histoire de la commune de Biévène, 1906) werden er in 1595 ( gedurende de Inquisitieperiode onder Filip II van Spanje) twee Beverse vrouwen, de echtgenotes van Liénard Del Val en Sébastien Catier, veroordeeld wegens hekserij. Ze werden naar Bergen overgebracht waar ze werden gewurgd en verbrand.  In 1596 werd er ook een vrouw aan de grens met Lessenbos in het openbaar gestenigd.

In 1977, ter gelegenheid van kermis “Romont”, had de eerste uitstap van deze groep heksen plaats.  Dit gaf de aanleiding tot de officiële oprichting van de groep “Makrallen” op 9 oktober 1977.

Vanwaar komt de naam “Makrallen”?

In de gemeente Bever spreekt men van oudsher de beide landstalen. Een benaming die zowel in het Nederlands als in het Frans herkenbaar is, lag voor de hand. De kersverse vereniging koos voor de naam “Makrallen” en “Macralles” als afgeleide van het Waalse woord “une macrâle”, wat “een heks” betekent.

In 1993 werd er een lokaal door de Gemeente ter beschikking gesteld. Daar worden kledij en materiaal bewaard en hebben de vergaderingen plaats.  Dit lokaal werd grotendeels door de Makrallen op hun kosten omgebouwd en verfraaid.